Vakanties en vrije dagen 2024-2025

VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR 2024-2025

21 t/m 25 oktober Herfstvakantie
27 november Dankdag
23 december t/m 3 januari Kerstvakantie
3 t/m 7 maart Voorjaarsvakantie
12 maart Biddag
18 t/m 21 april Goede vrijdag + 2e Paasdag
28 april t/m 9 mei Meivakantie
29 en 30 mei Hemelvaartsdag + vrijdag
9 juni 2e Pinksterdag
7 juli t/m 15 augustus Zomervakantie 2025

EXTRA VRIJE MOMENTEN 2024-2025

Woensdag 25 september Studiedag team (Alle lln. vrij)
Donderdag 3 oktober (hele dag) Studiedag team / Alle lln. vrij
Woensdag 18 december Lln. gr. 1 t/m 3 vrij (i.v.m. kerstviering)
Vrijdag 20 december (hele dag) Verhuizing units / Alle lln. vrij
Woensdag 29 januari Studiedag (Alleen kleuters gr. 1/2 vrij!)
Maandagmiddag 3 februari Werkmiddag 1 team (Alle lln. vrij)
Dinsdagmiddag 18 februari Studiemiddag team
Vrijdagmiddag 28 februari Start voorjaarsvakantie
Donderdag 17 april (hele dag) Studiedag team (Alle lln. vrij)
Donderdagmiddag voor Koningsspelen Alleen groep 1a en 1b vrij