de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op school wordt met persoonsgegevens gewerkt.

Hieronder kunt u de informatiebrief voor ouders/verzorgers downloaden.

Het privacyreglement is op te vragen via het contactformulier.