Bestuur

Per 1 januari 2020 zijn de besturen van de Jhr. W. Versluijsschool en de Boazschool gefuseerd.

Het bestuur bestaat uit 7 bestuursleden.
De volgende personen hebben zitting in het bestuur:

G.S. Verhulst (Versluijsschool) Voorzitter
M. Francke (Boazschool) Secretaris
N. Minderhoud (Versluijsschool) Penningmeester
W. Maljaars (Boazschool) Algemeen adjunct
R. Dingemanse (Boazschool) Algemeen lid
J. Riemens (Versluijsschool) Lid namens kerkenraad AK
C. Stroo (Versluijsschool) Algemeen lid

 

Het bestuur vertegenwoordigt de leden van de schoolvereniging. Om lid te worden van de schoolvereniging kunt u contact opnemen met Marinka Witte, managementassistente. De secretaris kunt u per mail bereiken via: [email protected]

Het bestuur vergadert circa 5x per jaar. De jaarvergadering van de schoolvereniging vindt plaats in mei.