Welkom op de

Versluijsschool

De Jhr. W. Versluijsschool staat buiten het dorp Aagtekerke in een prachtige, landelijke omgeving. Onze school telt ongeveer 175 leerlingen en is genoemd naar de landedelman Jonkheer Willem Versluijs, die in de 19e eeuw op een buitenplaats in St. Jan ten Heere woonde en een grote rol heeft gespeeld in de lokale kerkgeschiedenis.

Onze school is een reformatorische school. Dit betekent dat de Bijbel en de daarop gebaseerde belijdenisgeschriften (De Nederlandse Geloofsbelijdenis, De Heidelbergse Catechismus en De Dordtse Leerregels) de basis van ons handelen zijn. Onze school werkt nauw samen met de Boazschool in Meliskerke. De beide scholen hebben 1 directeur. Daarnaast maakt de Versluijsschool onderdeel uit van Federatie Colon (een federatie van 26 christelijk-reformatorische scholen voor basis- en speciaal onderwijs in Zeeland).

Meer over de school

Een school met een missie

Onze Kernwaarden

Nieuws

Nothing found.

Meer nieuws