Tussenschoolse opvang

Op school wordt tussenschoolse opvang (TSO) aangeboden, het zgn. overeten. Het overeten is van 12.00 tot 13.00 uur. Per 15 kinderen is er één overblijfkracht aanwezig. Zijn er meer dan 15 kinderen per groep, dan komt er een extra overblijfkracht bij.

Indien uw kind structureel 1, 2 of 3x overblijft, dient via een aanmeldingsformulier vooraf aangegeven te worden op welke dagen dit het geval is. Dit formulier kunt u downloaden van de website.

Kinderen die incidenteel overeten dienen voor 8.30 uur aangemeld te worden bij Anja Guiljam per mail: ajguiljam@kpnmail.nl. Ook voor kinderen die een keer extra (structureel) overblijven, geldt dit. Voor meer informatie verwijzen we u naar de informatiebrochure.

Download de informatiebrochure