Tussenschoolse opvang

Hieronder vindt u de voorwaarden voor het overblijven:

Uitgangspunten
Om reden van afstand school-thuis bieden wij als school tussenschoolse opvang (TSO) aan, het zgn. overeten. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de school.
Het overblijven willen we zoveel mogelijk laten lijken op het thuis gebruiken van de maaltijd. We moeten de kinderen niet hun zin geven, maar het hun wel naar de zin maken. De Bijbelse normen en waarden van de school zijn de basis voor de omgangsvormen tussen de kinderen en de overblijfkrachten.

Aan- en afmelden en tegoed kopen
Het overblijven gebeurt d.m.v. het vooraf inkopen van overblijftegoed via de app van Isy-school (www.isy-school.nl). Per kind betaalt u 1 euro per overblijfmoment. Is het tegoed bijna op, dan stuurt Isy automatisch een herinnering om het tegoed op te waarderen. Ook voor het incidenteel overeten koopt u vooraf tegoed, uiterlijk voor 8.30 op de overblijfdag.

– Voor de aankoop van overblijftegoeden worden administratiekosten van € 0,50 per bestelling in rekening gebracht, bestel dus in een keer de tegoeden die u denkt nodig te hebben voor een bepaalde periode.

– Overblijftegoeden zijn persoonsgebonden en deze kunt u alleen gebruiken voor de aan uw account gekoppelde kinderen.

– Voorafgaande aan het inboeken van overblijfmomenten dient u eenmalig het kindprofiel in te vullen. Alle wijzigingen of toevoegingen die u later ingeeft worden automatisch aan de administratie doorgegeven.

– Aanmelden en afmelden voor overblijven kan tot 8:30 uur op de dag zelf.

– Indien een kind niet tijdig is afgemeld, wordt het overblijftegoed voor die dag wel afgeboekt van uw tegoed.

– Eventueel tegoed dat aan het einde van de schoolperiode van uw kind(eren) resteert, wordt niet gerestitueerd, maar kan meegenomen worden naar volgend schooljaar.

– Het overblijftegoed is te gebruiken voor alle kinderen, die aan uw account zijn gekoppeld.

– De ouder/verzorger die als eerste een overblijfbeurt voor het kind inboekt, heeft de bevoegdheid om voor het betreffende kind overblijfbeurten te reserveren en te annuleren. Een eventuele tweede of derde aan het kind gekoppelde ouder/verzorger kan de overblijfplanning wel inzien en het
aangemelde kind afmelden, maar heeft niet de mogelijkheid overblijfbeurten te reserveren.

– Heeft u uw kind(eren) niet aangemeld voor het overblijven, maar is er wel gebruik gemaakt van de overblijffaciliteiten, dan zal het voor de overblijfbeurt verschuldigde tarief alsnog in rekening worden gebracht. In het geval dat uw account niet over voldoende overblijftegoed beschikt, dient u het       negatieve saldo binnen 7 dagen na het ontstaan van het negatieve saldo aan te zuiveren.

– De door u in de ‘standaard weekinstelling’ doorgevoerde wijzigingen, gaan in op de eerst komende maandag. Eventuele eerder gewenste wijzigingen dient u handmatig aan te passen. Dit kunt u doen via ‘Aanmelden en afmelden per week’ .

Indien u vragen heeft over uw tegoeden, kunt u contact opnemen met Isy-school 085-8001414

Betrokkenen
Coördinatoren: Diana Peene en Maaike Eggebeen,
Mail: [email protected]

Taken coördinatoren:
– Contactpersoon richting ouders/verzorgers.
– Eerste aanspreekpunt voor ouders en kinderen met betrekking tot het overblijven.
– Het maken van de roosters voor de overblijfkrachten

Contactpersoon school
Debora Ovaa, 0118-582693 (school)
Mail: [email protected]

Taken
– Administratieve afhandeling van zaken rond TSO.

Wilt u ook overblijfkracht worden?
We kunnen altijd nieuwe overblijfkrachten gebruiken. U krijgt een vergoeding van 8,50 Euro per overblijfmoment. U kunt zich aanmelden via het mailadres van de TSO.

De complete brochure voor het overblijven kunt u vinden op de boekenplank van Isy, links in het menu op de website.

Ouders
– De ouders zorgen ervoor dat de kinderen voldoende eten en drinken bij zich hebben. Wanneer kinderen hun eten niet op kunnen, gaat dit mee terug in hun brooddoos, zodat de ouders hiervan op de hoogte zijn.
– We verwachten dat de ouders actief meewerken aan een goed verloop van het overblijven van hun kind(eren).

Ruimtes
De volgende ruimtes worden gebruikt:
– Er worden verschillende lokalen gebruikt.
– Gymzaal: groep 1

Opzet van het overeten
Het overeten is van 12.00 tot 13.00 uur.
Eerst wordt er gegeten, daarna wordt buiten gespeeld. De kinderen eten in vaste groepen over. Per jaar wordt gekeken welke verdeling er gemaakt wordt. Voor meer informatie verwijzen we u naar de informatiebrochure.

Groep 1 en 2
Om 12.00 uur worden de kleuters bij hun lokaal opgehaald door de overblijfkracht.
De kinderen hebben zelf hun lunchpakket bij zich. De maaltijd wordt begonnen met gebed en afgesloten met Bijbellezen, een gedeelte uit de Kinderbijbel en met dankgebed. Daarna spelen ze buiten of bij minder goed weer binnen. De kleuters worden rond 13.10 uur weer teruggebracht in hun lokaal, waar dan de leerkracht al aanwezig is.

Groep 3 t/m 8
De kinderen komen zelf naar de ruimte. Ook zij hebben hun eigen lunchpakket bij zich. Na het eten spelen ze op het voorplein. De maaltijd wordt begonnen met gebed en afgesloten met
(Kinder)Bijbellezen en met dankgebed. Tot 13.00 uur houdt de overblijfkracht pleinwacht. Daarna neemt het personeel de wacht over. Bij minder goed weer blijven ze in het overeetlokaal.

Download de informatiebrochure