Informatie voor ouders

Tussenschoolse opvang

Op onze school wordt tussenschoolse opvang aangeboden, het zgn. overblijven. Het overblijven is van 12.00 tot 13.00 uur. Vanaf 13.00 uur gaan de kinderen naar het plein, of de klas. Op woensdag is er geen gelegenheid om op school te eten.

Per 12 kinderen is er één overblijfkracht aanwezig. Zijn er meer dan 12 kinderen, dan komt er een 2e overblijfkracht bij.

Met ingang van het schooljaar 2016-2017 is er een tarievenwijziging. Er is bewust voor gekozen de tarieven voor de TSO met een klein bedrag te verhogen tegemoetkomend aan de gezinnen die frequent (structureel) gebruik maken van de TSO. Aan het begin van het nieuwe schooljaar zal er een factuur per gezin worden gestuurd. Het is mogelijk om het bedrag in meerdere termijnen te betalen. Indien u hiervan gebruik wil maken, dan vragen wij u dit voor D.V. 1 oktober a.s. door te geven.

De tarieven worden als volgt (per kind):

  • Structureel 4x per week het hele jaar overeten: € 160,00
  • Structureel 3x per week op vaste dagen het hele jaar overeten: € 120,00
  • Structureel 2x per week op vaste dagen het hele jaar overeten: € 90,00
  • Structureel 1x per week op een vaste dag het hele jaar overeten: € 50,00

Incidenteel overeten: € 2,75

Kinderen die structureel overeten en een keer extra overblijven € 1,25

Indien uw kind structureel 1, 2 of 3x overblijft, dient via een aanmeldingsformulier vooraf aangegeven te worden op welke dagen dit het geval is. Dit formulier kunt u hieronder downloaden. Kinderen die incidenteel overeten dienen voor 8.30 uur aangemeld te worden bij Anja Guiljam per mail: ajguiljam@kpnmail.nl. Ook voor kinderen die een keer extra (structureel) overblijven, geldt dit.

Vragen over het overblijven kunnen gesteld worden aan: Anja Guiljam (0118-584972) en Janny Minderhoud (0118-435996).

> Download het aanmeldingsformulier TSO