Vanuit de MR...

18 mei 2017

Op 30 januari 2017 hadden we onze eerste MR-vergadering van 2017.
We hebben een aantal zaken besproken:

  • Overblijfbeleid: Alles staat nu op papier, wat belangrijk is om handvaten en regels te hebben, ook voor het overblijven.
  • nieuwe modelstatuten: vanaf 1 januari is er een nieuwe wet. De rol van de MR wordt groter, daarom zijn de statuten aangepast.
  • schoonmaakbeleid: vorig jaar zijn er 2 nieuwe schoonmaaksters aangenomen, alle taken zijn opnieuw bekeken.
  • instroombeleid: beleid op de instroom van leerlingen, alle afspraken zijn opnieuw bekeken en indien nodig aangepast.
  • Verkiezingen: Dit schooljaar is vanuit de oudergeleding aftredend: Rudi Dingemanse. Rudi is niet meer herkiesbaar. Zijn er ouders die zich kandidaat willen stellen voor de MR dan kunnen ze zich tot D.V. vrijdag 10 maart opgeven via de secretaresse van de MR (mr@versluijsschool.nl).

Met vriendelijke groet,
De MR


Terug naar het nieuwsoverzicht