Leefstijl

8 februari 2017

Zoals u weet werken wij op school met Leefstijl, een methode voor sociaal-emotionele vaardigheden. De nadruk in deze methode ligt vooral op het ‘leren door ervaren’. Veel activiteiten waarbij alle kinderen actief betrokken zijn. We hebben de eerste twee thema’s afgerond.

Thema 1 was: 'De groep? Dat zijn wij!'. Hierin stond de sfeer in de groep centraal. We hebben ervan genoten om de activiteiten rondom dit thema met de groep te doen. We merken dat er over het algemeen een positieve sfeer heerst. We hopen dat we dit zo kunnen houden!

Thema 2 was: 'Praten en luisteren'. Dit thema ging over communicatie: over praten, luisteren en stil zijn. Allemaal actieve
vaardigheden die kinderen gaandeweg leren. Volwassenen kunnen daarin het goede voorbeeld geven. Zo leert uw kind dat vragen stellen en luisteren net zo leuk kan zijn als zelf iets vertellen.

Nu is thema 3 aan de beurt. Dit thema heet: ‘Ken je dat gevoel?’
De mens kent veel verschillende emoties. Iedere taal kent een groot scala aan woorden om deze emoties te benoemen. Toch zijn vrijwel alle gevoelens te herleiden tot de vier basisemoties: boosheid, angst, blijdschap en verdriet. Deze emoties staan centraal in dit thema.

Een kind kan meestal nog niet uit zichzelf aangeven wat het voelt, denkt of vindt. Om gevoelens te kunnen delen moet je deze eerst leren herkennen en begrijpen. Het doel van deze lessen is om kinderen meer bewust te maken van hun eigen gevoelens en ze te leren die van anderen te herkennen.

Daarnaast beschikken kinderen vaak nog niet over de juiste woordenschat om precies aan te geven hoe ze zich voelen. In een aantal lessen besteden we daarom aandacht aan het uitbreiden van de emotionele woordenschat.

We houden u op de hoogte over het verdere verloop van de leefstijllessen. Heeft u nog vragen, dan horen wij het graag!


Terug naar het nieuwsoverzicht