Vanuit de MR...

28 november 2016

De MR heeft dit schooljaar één keer vergaderd. Peter Kieviet heeft met ons het jaarplan besproken. Elk schooljaar maakt de directie in overleg met de personeelsleden een nieuw jaarplan. Hierin staan de doelen waar het team het komende schooljaar aan gaat werken. O.a. een nieuwe SOVA-methode, doorgaande lijn voor kerkgeschiedenis maken, klassen-doorbrekende creamiddagen, communicatieplan maken.

Verder stond op de agenda: start groep 1a, overblijfbeleid en pleininrichting. Ook deze punten hebben we samen besproken en worden verder uitgewerkt.

Heeft u vragen of opmerkingen aan de MR of wilt u iets bespreken? Dan kunt u mailen naar mr@versluijsschool.nl.

Hartelijke groeten,
De MR leden


Terug naar het nieuwsoverzicht