Missie - hoofd - hart- handenDe missie van de school

“Onderwijs voor hart, hoofd en hand”, dat is samengevat de missie van onze school.

Hierin komt tot uitdrukking dat het onderwijs dat wij willen geven in de eerste plaats gericht is op godsdienstig onderwijs (hart). Kinderen opvoeden in de vreze des Heeren, tot de vreze des Heeren. In de Bijbel wordt gesproken over gaven en talenten. Daarom willen we op de school zowel nadruk leggen op het cognitieve (hoofd) als op het creatieve (hand). Het gaat om het samengaan van weten en doen. Hart wijst ook op persoonlijke betrokkenheid.

De slogan wijst op het belang van goed onderwijs. Namelijk dat onze school waarborgen biedt voor een evenwichtig leerstofaanbod voor de brede persoonlijke ontwikkeling van ieder kind (cognitief, sociaal-emotioneel, creatief, lichamelijk).

Zie ook: